aidengine.net / ESTRA foundation
Your Profile: Login Register
 • Activities 2013

  Europe For Citizen: Work in progress – Turcianske Teplice 06-08.2.2013

  Projekt pod názvom „ Work in progress“ prináša možnosť pre diskusiu a interakciu s cieľom lepšieho pochopenia trhu práce a jeho aspektov. Cieľ je podporovať aktivity a povedomie tak na miestnej ako aj Európskej úrovni ohľadom tém projektu, a tým motivovať jedincov k zvýšenému vedomiu spojeného s ich rolou a s možnosťami v spoločnosti v Európe, hlavne  kvôli Európskych stratégii 2020.

  (návrhy pre zlepšenie- správa + videá) 15 mužov a 15 žien (  15 do 30 and 15 v rozmedzí 30-65r. )

  Visegrad Funds- Poland Gdansk + miestny workshop v Aprili 2013

  Projekt pod názvom Aktívne občianstvo v krajinách Višegrádu si kladie za cieľ vybudovať dôveru a porozumenie medzi občanmi V4 krajín prostredníctvom vytvorenia siete miestnych  vodcov potvrdzujúcich našu spoločnú históriu, ktorá má vplyv na sociálnu oblasť krajín. Cieľom projekt je poskytnúť vzdelávanie zamerané na zlepšenie vedúcich schopnosti a vytvoriť tak priestor na výmenu osvedčených postupov a zlepšiť regionálnu spoluprácu. Aktivity projektu sú zamerané na stretnutia sprostredkovateľov z V4 krajín a na školenie miestne vodcov (120 osôb) a na študijné návštevy.