aidengine.net / ESTRA foundation
Your Profile: Login Register

Impacts of relationship - IOR

Nezisková organizácia estra sa zapojila do medzinárodnej kampane na Facebooku a Pokeci vrámci EÚ 27 pod programom Daphne III JUST/DAP/AG/3255. Prostredníctvom týchto sietí budeme poukazovať na nebezpečenstvá a hrozby, ktorým študenti voveku 10 až 17 rokov čelia, keď sa na takéto siete prihlásia a ako ich môže daná sieť ovplyvňovať.Cieľom našej kampane je pomôct v boji proti šikanovaniu, pedofílie a závislosti na sociálnych sietiach,preto by sme chceli poprosiť Vašich učiteľov informatiky a psychológov, aby šírili našu stránku medzideti a mládež, a tak sa pripojili k diskusii a podelili sa o problémy a neistoty, ktoré ich trápia.

https://www.facebook.com/pages/IOR-Slovensko/521132971282914?ref=hl

                                                                                                                                     „Pomôžte nám chrániť Vaše deti a mládež!“

Impacts of relationship - IOR

The IOR project is a DAPHNE project that seeks to contribute to the psycho-physical wellbeing of youth aged 10-17 via risk prevention activities, in social media use. The project duration is 18 months from December 2012 to June 2014. IOR-Impact of Relationship is the first EU-wide campaign involving all 27 EU countries and addressing 10-17 youth in their relationship to the social networks.
 
Furthermore IOR aims:
a. to sustain the exchange and diffusion of information among different countries and organizations,
b. to experiment with communicative educative tools, c. to become the occasion for researching and monitoring of relationship between youth and social network via the realization of country reports and informative statements at EU level.
 
The project partnership covers all 27-EU countrieswith the exception of Luxembourgwhich territory will be covered by the Belgian and French partners. In specific the consortium is formed by Provincia di Rimini (Italy), Foster Foundation (Malta), Center of Education and Enterprise Support Association-Cees (Poland), Hellenic Regional Development Center- HRDC (Greece), Cooperation Ireland (Ireland), Demetra Association (Bulgaria), Diverse Association (Romania), Talentum 2000 (Hungary), Social Development Institute (Portugal), Social Innovation- ISES (Spain), EdukaciniaiProjektai (Lithuania), Zemgale NGO Centre (Latvia), Komunikujemeo.s (Czech Republic), Wisamar Educational Institute (Germany), Searchlighter LTD (United Kingdom), KISA (Cyprus), Agora Vox Foundation (France), EESTI People to People (Estonia), ESTRA Foundation (Slovakia), SIOL (Slovenia), My Choice NGO (Sweden), ProMente (Austria), CVO HiKempen (Belgium), Frederikssund-Halsnaes (Denmark), Projob (Netherlands), Alliance Ry (Finland).
 

Feeling younger by getting older

The project is funded by the LLP Grundtvig partnership and the partnership is made up of many different subjects involved in Adult education.

The project’s objectives are to promote the creation of a culture of active ageing as a lifelong process; to ensure that the rapidly-growing population comprised of people who are currently in their late 50s and over have good opportunities for employment and active participation in social and family life, including through volunteering, lifelong learning, cultural expression and sports; and to involve young generations in these activities.

 

The project will investigate new ways to through different activities:

 • Research and collection of good practices about the above mentioned topics;
 • Meetings among the partners using participative methodologies, such as the Open Space Technologies;
 • Creation of some elder-friendly guidelines to approach internet resources;
 • Creation of website about the shared experiences.

 

The project's topics which are the objects of the researches and meetings (which can change according to the partners’ needs and suggestions) are:

 • ICTs tools for a better ageing, in the field of on line services for healthcare, transports, social services, adult learning;
 • free time activities for an active ageing, in the field of art, languages, culture, creativity;
 • volunteering for an active ageing, in the field of environment, social affairs, children, animals;
 • ICTs for an active European remembrance, in order to record and share common reminiscences.

For more information you can download a newsletter (if you want to download only click on link below):

http://www.filedropper.com/fygo2ndnewsletterenglishfinal

Mladnutie starnutím

Cieľom projektu je podporovať vytváranie kultúrneho aktívneho starnutia ako súčasť celoživotného procesu, zabezpečiť aby rýchlo starnúce obyvateľstvo (50 a viac) malo väčšiu príležitosť sa zamestnať a aktívne zúčastňovať na sociálnom a spoločenskom živote prostredníctvom dobrovoľnej činnosti,  celoživotného vzdelávania, kultúry a športu.

Témy:

 • Nástroje informačnej a komunikačnej technológie (IKT) pre aktívn starnutie v oblasti on-line služieb pre zdravotníctvo, dopravu, sociálne služby a vzdelávanie dospelých.
 • Aktivity vo voľnom čase pre aktívne starnutie, v oblasti umenia, jazykov, kultúry a kreativity
 • Dobrovoľníctvo pre aktívne starnutie v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí, detí a zvierat
 • IKT pre pamiatku na aktívnu Európu“ nahrávanie a zdieľanie spoločných spomienok

Aktivity:

 • Výskum a zhromažďovanie osvedčených postupov o vyššie uvedených témach
 • Rokovania medzi partnermi a ostatnými subjektmi zapojenými do projektu
 • Vytvorenie pokynov pre „priateľské starnutie“ k prístupu k internetovým zdrojom
 • Vytvorenie internetovej platformy na zdieľanie skúsenosti

Viac informácií na www.feeling-younger.eu

Keď chceš viac informácií môžeš si stiahnuť Leták týkajúci sa tohto projektu (link nižšie):

http://www.filedropper.com/fygo2ndnewsletterslovakfinal